MTÜ Paadrema Külaselts kutsub:

TÄHELEPANU!
JÄRGMISED KODULEIVA VALMISTAMISE ÕPITOAD PÜHAPÄEVAL, 29. OKTOOBRIL ja 5. NOVEMBRIL ALGUSEGA KELL 11.
Info margitmerila@gmail.com või tel 5260894 Margit Merila 

KÄSITÖÖ ÕPITOAD OKTOOBRIS:

Neljapäeviti, 05. oktoobril ja 19. oktoobril algusega kell 15: kangakudumine, klaasimaal, keraamika, siidimaal. Info ja registreerimine vastavalt 03. oktoobriks ja 17. oktoobriks tel 5260894.

Härmalõnga rahvatants reedel, 27. oktoobril kl 14.30-17, juhendab Elma Killing.

TÕNi nädalal Varbla vallas:

Sündmuse nimetus: Toidukultuur põlvest põlve

Asukoht/toimumiskoht: Paadrema Külakeskus, Tõusi küla, Varbla vald

Kuupäev ja kellaaeg: 26.10.2017 kell 16.00 – 19.00

Eesmärk: Tutvustada Eesti toidukultuuri läbi aegade

Kellele/sihtgrupp: osalejad vanuses 18 kuni 80+

Sisu:  Loeng Eesti rahvustoidud läbi aegade. Valmistame kolmekäigulise õhtusöögi ja katame laua vastavalt menüüle. Valime joogid õhtusöögi juurde. Tunneme rõõmu kaunilt kaetud lauast ja heast toidust.

Lektor, läbiviija: TIIA TEPP – ETV saate Parim koolikokk 2016 finalist

Info ja registreerimine: Korraldaja MTÜ Paadrema Külaselts, info Margit Merila tel 5260894, e-mail margitmerila@gmail.com;

Eelregistreerimine kuni 23.10.2017 e-mailil margitmerila@gmail.com

Osavõtutasu: 5 eurot


TÄHTIS UUDIS!

Allkirjastasin projekti toetuslepingu nr 33-I-2017, mille toel soetame Paadrema Külakeskusesse sisejõusaali vahendid. Toetuse summa 1645 eurot, omaosalusega panustavad tulevased kasutajad ise! Aitäh SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Pärnu Maavalitsus, et meie tegemisi toetate! :) Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

                     

TÄHTIS UUDIS!

Võttes aluseks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (edaspidi seadus) § 79 lõike 1 punkti 2, § 79 lg 8 ja Maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 "Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus" (edaspidi määrus) § 41 lõike 1 ja 3 amet otsustab: 
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 taotluse rahuldamine ning toetuse määramine 26. september 2016 nr 13-6/703Rahuldada MITTETULUNDUSÜHING PAADREMA KÜLASELTS toetuse taotlus Paadrema Külakeskuse köögi, pesuruumi ja WCde rekonstrueerimine ja sisustamine, rekonstrueerimistööde ehitusliku järelevalve teostamine, tähistamiseks vajaliku sümboolika ostmine.
Toetuse summa 36 000 eurot, kogumaksumus 45 058,21eurot. 
Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused:
Köögi, pesuruumide ja WCde rekonstrueerimisega luuakse ja arendatakse uusi kogukonda elavdavaid tegevusi, avalikkusele ning kogukonnale suunatud ühistegevusi. Külakeskuse tegevuste nimistu pikeneb uute võimalustega: koolitused ja õpitoad köögi baasil, tunnustatud/teavitatud köök annab võimaluse osaleda laatadel ja külapäevadel, osaleda kohaliku toidu projektis ja propageerida tervislikku toitumist, valmistada peolaudu kogukonna ühisüritustele; sporditegevuse korraldamine noortele - enne ei olnud võimalik pärast trenni tegemist end pesta, pesuruumi ehitamisega see probleem laheneb, samuti külaseltsi ürituste ja õpitubade järel pesupesemise võimalus; külakeskuses saab korraldada suuremaid üritusi kui on olemas kaks kaasaegset WC-d;
Kõige selle tulemusel paraneb külakeskuse funktsionaalsus ning 
aastaringne kasutusaktiivsus. Köögi ning pesuruumi rekonstrueerimisega tekib juurde huvigruppe, kes majas tegutseda saavad (kohaliku toidu koolitused ja üritused, spordiringid ja suvised laagrid).
 

Raamatukogu

Esmaspäeviti, 
02.10, 09.10, 16.10, ja 30.10
kell 9-11.30 raamatulaenutus.
Silvia Veeäär Varbla raamatukogust.

 

Avalik internetipunkt


Avatud esmaspäeviti, 
02.10, 09.10, 16.10, ja 30.10
kell 9-11.30
(muul ajal vastavalt eelnevale kokkuleppele).

 
Piljardituba ja jõusaal

Avatud laupäeviti kell 17-22. Samal ajal saab 
kasutada internetti, külakeskuse saalis mängida lauatennist ja kasutada jõusaali  (muul ajal vastavalt eelnevale kokkuleppele).