KÄSITÖÖ ÕPITOAD:

Teisipäeval, 05. märtsil kell 15-17 kangakudumine, paberitöö lõpetamine

Teisipäeval, 19. märtsil kell 15-17 teeme riidega kaetud ehtekarpi, juhendab Marika Erismaa

Teisipäeval, 02. aprillil kell 15-17 lõpetame riidega kaetud ehtekarpi

Neljapäeval, 18. aprillil kell 15-17 kangakudumine, alustame rahvarõiva kabimütsile karbi tegemist

 

Kriisiplaani koostamise koosolekud toimuvad:

Reedel, 01. märtsil algusega kell 17 külakeskuses

Reedel, 15. märtsil algusega kell 17 külakeskuses

Osalema on oodatud kõik Paadrema piirkonna elanikud! 

Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital kiitis heaks Paadrema Külaseltsi projekti “Paadrema kogukond kriisiks valmis”, mille esitasime Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi 2023. aasta taotlusvooru elanikkonnakaitse võimekuse arendamiseks. Projekti toel renoveerime külakeskuse elektri peakilbi, loome kaabelduse generaatoriga ühendamiseks ja soetame generaatori. Kõik ikka selleks, et tagada kriisiolukorras kohalikule kogukonnale võimalused ja võimekus koguneda külakeskusesse, kus generaatori abil on tagatud elekter, joogivesi, toidu valmistamise võimalus, kust saab esmast infot kriisiolukorras tegutsemiseks jne. Projekti toetuse summa on 2700 eurot.