MTÜ Paadrema Külaseltsi liikmete ÜLDKOOSOLEK reedel, 27. mail 2022 algusega kell 17.30 Paadrema Külakeskuses.
Päevakord:
1. MTÜ Paadrema Külaseltsi 2021.a. majandusaasta aruande esitamine – Margit Merila
2. Revisjonikomisjoni otsuse kinnitamine – Ülle Kruus
3. MTÜ Paadrema Külaseltsi 2021.a. majandusaasta aruande kinnitamine
4. Juhatuse liikmete valimine.

5. Jooksvad küsimused
5.1. Tegevuskava 2022-2023 täiendamine
5.2. Projektidest
5.3. 2022 üritustest
5.4. Muud küsimused

Kõigi liikmete osavõtt väga vajalik! Kui ise osaleda ei saa, tee teisele liikmele volitus!