MTÜ Paadrema Külaseltsi liikmete ÜLDKOOSOLEK reedel, 30. juunil 2023 algusega kell 19 Paadrema Külakeskuses.
Päevakord:
1. MTÜ Paadrema Külaseltsi 2022.a. majandusaasta aruande esitamine – Margit Merila
2. Revisjonikomisjoni otsuse kinnitamine – Ülle Kruus
3. MTÜ Paadrema Külaseltsi 2022.a. majandusaasta aruande kinnitamine
4. Jooksvad küsimused
4.1. Tegevuskava 2022-2024 täiendamine
4.2. Projektidest
4.3. 2023 üritustest
4.4. Liikmemaksu arutelu ja uue liikmemaksu kinnitamine                                                                                                                                                                                                                                                    4.5. Muud küsimused

Kõigi liikmete osavõtt väga vajalik! Kui ise osaleda ei saa, tee teisele liikmele volitus!