MTÜ Paadrema Külaseltsi liikmete ÜLDKOOSOLEK reedel, 31. mail 2024 algusega kell 18 Paadrema Külakeskuses.

Päevakord:

  1. MTÜ Paadrema Külaseltsi 2023.a. majandusaasta aruande esitamine – Margit Merila
  2. Revisjonikomisjoni otsuse kinnitamine – Ülle Kruus
  3. MTÜ Paadrema Külaseltsi 2023.a. majandusaasta aruande kinnitamine
  4. Kriisiplaani kinnitamine KÜSK projekti Paadrema kogukond kriisiks valmis raames
  5. Jooksvad küsimused

5.1. Tegevuskava 2023-2025 täiendamine

5.2. Projektidest

5.3. 2024 üritustest

5.4. Muud küsimused

 

Kõigi liikmete osavõtt väga vajalik! Kui ise osaleda ei saa, tee teisele liikmele volitus!