Toredat, teguderohket ja turvalist aastat kõigile!

KÄSITÖÖ ÕPITOAD

Neljapäeval, 04.01.2024 kell 15-17 lõime niietamine ja soastamine

Teisipäeval, 16.01.2024 kell 14-16 lõime niietamine ja soastamine

Neljapäeval, 01.02.2024 kell 15-17 lõime soastamine, ettesidumine

Neljapäeval, 15.02.2024 kell 15-17 proovikudumine, kudumine; käsitöökalendri tegemine jm paberitööd

Teisipäeval, 20.02.2024 kell 15-17 kangakudumine, käsitöökalendri tegemine jm paberitööd

HÄRMALÕNGA RAHVATANTS

Alustab veebruarikuust, info täieneb.

Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital kiitis heaks Paadrema Külaseltsi projekti “Paadrema kogukond kriisiks valmis”, mille esitasime Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi 2023. aasta taotlusvooru elanikkonnakaitse võimekuse arendamiseks. Projekti toel renoveerime külakeskuse elektri peakilbi, loome kaabelduse generaatoriga ühendamiseks ja soetame generaatori. Kõik ikka selleks, et tagada kriisiolukorras kohalikule kogukonnale võimalused ja võimekus koguneda külakeskusesse, kus generaatori abil on tagatud elekter, joogivesi, toidu valmistamise võimalus, kust saab esmast infot kriisiolukorras tegutsemiseks jne. Projekti toetuse summa on 2700 eurot. Kriisiplaani koostamise koosolekud toimuvad veebruaris-märtsis, täpsem info tulekul.